Dotacja

Dotacja

Spółka Leśniczówka M. Osieka, P. Zygmunt i wspólnicy s.j. realizuje projekt dotyczący rozwijania przedsiębiorczości na obszarze LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich współfinansowany ze środków unijnych w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Rozwój działalności firmy Leśniczówka M. Osieka, P. Zygmunt i wspólnicy s.j. poprzez wdrożenie do sprzedaży produktów konfekcjonowanych oraz zapewnienie ciągłości dostaw wysokiej jakości surowca polega na zakupie specjalistycznego samochodu
z wyposażeniem oraz maszyn i urządzeń służących do krojenia
i pakowania produktów.


Celem projektu jest wprowadzenie na Polski rynek wysokiej jakości wędlin plasterkowanych z dziczyzny.